HoMinhChinh_m

Cửa hàng trưởng chuyên nghiệp

Lợi ích khóa học

Hiều rõ các vai trò, chức năng, nghề quản lý dành cho một quản lý cửa hàng  

Có kỹ năng xây dựng đội ngũ nhân viên có năng lực làm việc tại cửa hàng

Có kỹ năng tuyển dụng, huấn luyện, giám sát 

Có khả năng lãnh đạo đội ngũ như phân công, tổ chức, động viên nhân viên làm việc hiệu quả 

Có khả năng quản lý hàng hóa, mục tiêu, doanh thu và chi phí tại cửa hàng

Học thử miễn phí ngay

Mô tả sản phẩm

Giới thiệu khóa học

Khóa học nhằm cung  cấp các kiến thức về nghề quản lý và đặc biệt là quản lý cửa hàng/shop, hệ thống siêu thị bán lẻ như Thế giới đi động, fahasa….

Các quản lý cửa hàng hoặc chủ các shop bán hàng có khả năng quản lý hàng hóa, quản lý nhân viên, quản lý khách hàng và tạo ra sự cạnh tranh cao.

Khóa học thực tế tập trung vào các công việc quản lý cửa hàng, giải quyết các vấn đề của cửa hàng và phát triển kinh doanh bềnh vững cho cửa hàng

Lợi ích khóa học

Hiều rõ các vai trò, chức năng, nghề quản lý dành cho một quản lý cửa hàng  

Có kỹ năng xây dựng đội ngũ nhân viên có năng lực làm việc tại cửa hàng

Có kỹ năng tuyển dụng, huấn luyện, giám sát 

Có khả năng lãnh đạo đội ngũ như phân công, tổ chức, động viên nhân viên làm việc hiệu quả 

Có khả năng quản lý hàng hóa, mục tiêu, doanh thu và chi phí tại cửa hàng

Đối tượng đào tạo

Nhân viên bán hàng cửa hàng mong muốn thành quản lý hoặc cửa hàng trưởngcửa hàng 

Các cửa hàng trưởng 

Trưởng quầy hàng 

Trưởng ngành hàng 

Quản lý siêu thị

Các chủ cửa hàng/ shop

HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY

Chia sẻ với bạn bè:
FacebookGoogle+Facebook MessengerPinterestTwitterLinkedInCopy Link

Bình luận

comments