Jack Ma

Nếu chúng ta là một nhóm đoàn kết và biết mình phải làm những gì, thì bất cứ ai trong chúng ta cũng có sức mạnh đánh thắng tất cả những người còn lại.

http://www.infocenter.by/malito/116.html

Chia sẻ với bạn bè:
FacebookGoogle+Facebook MessengerPinterestTwitterLinkedInCopy Link

Bình luận

comments